Europarättsdagar 2015

 

DET SVENSKA NÄTVERKET FÖR EUROPARÄTTSFORSKNING INBJUDER TILL:

Europarättsdagar 20-21 augusti 2015

| Rum för lärande, Humanisthuset, Umeå universitet Biblioteksgränd 3, 901 87 Umeå |

Europarättslig workshop Syftet med Europarättsdagarna är att samla svenska forskare med intresse för europarätt i vid bemärkelse för att därigenom skapa nya kontakter, informera om pågående forskningsprojekt, utbyta erfarenheter och bidra till bättre forskning. Europarättsdagarna har en bred målgrupp och riktar sig till doktorander, juniora forskare, seniora forskare, forskare med huvudsakligt fokus på europarätt, rättsvetenskapliga forskare med huvudsakligt fokus på ett annat rättsområde och europaforskare inom andra vetenskapliga discipliner men som har ett intresse av europarättsfrågor.

Under en workshop över två halvdagar kommer vi att diskutera deltagarnas planerade, pågående eller nyligen avslutade forskning.

 

Programet är stängt. För deltagande och anmälan på konferensen, vänligen skicka fråga till koodintor Pernilla McAlevey på nef@juridicum.su.se så snart som möjligt. Väl mött!