Europarättsdagar 2016

 

DET SVENSKA NÄTVERKET FÖR EUROPARÄTTSFORSKNING INBJUDER TILL:

Europarättsdagar 22-23 augusti 2016

| Elite Hotel, Drottninggatan 1, Örebro|

Syftet med Europarättsdagarna är att samla svenska forskare med intresse för europarätt i vid bemärkelse för att därigenom skapa nya kontakter, informera om pågående forskningsprojekt samt genom en konstruktiv diskussion bidra till bättre forskning. Europarättsdagarna har en bred målgrupp och riktar sig till doktorander, juniora forskare, seniora forskare, forskare med huvudsakligt fokus på europarätt, rättsvetenskapliga forskare med huvudsakligt fokus på ett annat rättsområde och europaforskare inom andra vetenskapliga discipliner men som har ett intresse av europarättsfrågor. Under en workshop över två halvdagar kommer vi framförallt att fokusera på deltagarnas bidrag till den vetenskapliga debatten genom presentationer och diskussioner i paneler bland deltagarna.

Under en workshop över två halvdagar kommer vi att diskutera deltagarnas planerade, pågående eller nyligen avslutade forskning.

 

För deltagande och anmälan på konferensen vänligen se call for papers. För frågor, vänligen skicka fråga till koordinator Cornelia Larsson nef@juridicum.su.se