EU:s anslutning till Europakonventionen

Varför går förhandlingarna så långsamt? Enligt Lissabonfördraget som trädde i kraft 2009, ska EU ansluta sig till Europakonventionen, vars tilläggsprotokoll 14 uttryckligen förutser detta. Tre år senare står förhandlingarna mellan EU och Europarådet och stampar. Vilka är egentligen de juridiska och politiska problemen?

När kan anslutningen beräknas ske?

Vilken effekt får anslutningen för Europadomstolens och EU-domstolens inbördes relation?

Seminariet kommer att hållas under en eftermiddag på Hotel Berns i Stockholm med efterföljande mingel och är en uppföljning på Nätverkets och Örebro universitets konferens i oktober 2011, "Human Rights in a European Legal Context".