Kontakt

Nätverket för europarättsforskning
Stockholms universitet
Juridiska institutionen
106 91 Stockholm

Tfn: 08-16 36 53
E-post: Parasto.Taffazoli@juridicum.su.se eller Marie.Kagrell@juridicum.su.se