Seminarium: Konkurrensrättsdag

SVENSKA NÄTVERKET FÖR EUROPARÄTTSFORSKNING

OCH

HANDELSHÖGSKOLAN I STOCKHOLM

HAR NÖJET ATT PRESENTERA:

 

Konkurrensrättsdag

 

23 november 2018 Stockholm

| Handelshögskolan, Peter Wallenberg-salen (sal 550) Stockholm |

Program

För att registrera dig till seminariet, vänligen maila koordintor

Marie Kagrell: marie.kagrell@juridicum.su.se